Redakcia Choice

Goldenveizer Alexander B.

Goldenveizer Alexander Borisov (1875-1961), klavirista a skladateľ, ľudové umelca ZSSR (1946), doktor umenia. Je tvorcom jednej z najväčších ruských pianistov (viac ako 200 žiakov). Profesor Moskovskej konzervatória (od roku 1906). Štátna cena ZSSR (1947). * * * Alexander Goldenveizer BorisovichGOLDENVEYZER Alexander Borisov (1875-1961), ruský klavirista a skladateľ, ľudové umelca ZSSR (1946), doktor umenia. Zakladateľ jednej z najväčších sovietských pianistov. Profesor Moskovskej konzervatória (od roku 1906). Štátna cena ZSSR (1947).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow