Redakcia Choice

Gibbsova energie

Gibbsovej energie (isobarickou-izotermní potenciálu, bez entalpia), jeden z termodynamických potenciálov, ktoré charakterizujú stav termodynamického systému je vybraný ako nezávislé parametre tlak P a teplota T ; označuje G . Spojené s entalpia H vzťahu G = H - TS , kde S - entropia sústavy. Izotermické proces môže prebiehať spontánne iba v smere klesajúcej energiu Gibbs dosiahnuť svoj minima, čo zodpovedá termodynamické rovnováhy stavu systému. Pomenovaný po JW Gibbs. * * * ENERGIYAGIBBSA Gibbsovej energie (isobarickou-izotermní potenciálu, bez entalpia), jeden z termodynamických potenciálov ( cm. Termodynamické potenciály) systému. Označené G , určená rozdielom medzi entalpie H a súčin entropia S v termodynamickej teploty T G = H - T · S . Izotermické rovnováha proces bez nákladov na vonkajších síl môže dôjsť spontánne iba v smere klesajúcej energiu Gibbs dosiahnuť svoj minima, čo zodpovedá termodynamické rovnováhy stavu systému. Pomenovaný po JW Gibbs.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow