Redakcia Choice

Posádka

GARRISON -a; m. [fr. garnison] Vojenské jednotky umiestnené natrvalo alebo dočasne v určitom stave. osídlenie, opevnené územie, pevnosť. Vedúci posádky. Miestne mesto. Tvrz. Garrison, -s, -s. Môj tím. Gd životnosť. služba Gd. Artilleria Gd. * * * Garrison (fr. Garnison), 1) vojenské jednotky, vojenské vzdelávacie inštitúcie a zariadenia umiestnené trvalej alebo dočasnej vo zvláštnom osídlené oblasti alebo oblastí s nastavenými hranicami. 2) Vojaci, ktorí bránia pevnosť (dlhodobá obranná stavba, pevnosť). * * * GARNIZONGARNIZON (fr. Garnison), 1) vojenské jednotky, vojenské vzdelávacie inštitúcie a zariadenia umiestnené trvale alebo prechodne v konkrétnej lokalite alebo oblasti definovanej hranice.

2) Vojaci brániť pevnosť (dlhodobá obranná stavba, pevnosť).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow