Redakcia Choice

Gandlevsky Sergey Markov

Gandlevsky Sergey Markovich (nar. 1952), ruský básnik. V poézii (zbierky "Story", 1989, "Celebration", 1995), hľadanie nemenných základoch je prepojené so zvýšenou pozornosťou venovanou domáci životné plastu, príťažlivosť k žánru balady a mestské romancu; ironické, štylistické paradoxy ustupujú tradičným rytmom a formám. Autobiografický príbeh "Trepanácia lebky" (1995) - od moderného života moskovského podzemia, ku ktorému patril Gandlevský. * * * GANDLEVSKY Sergej Markovič GANDLEVSKY Sergej Markovič (nar. 1952), ruský básnik. Patrila k poetickému undergroundu ( pozri ANDEGRAUND) 1970-80. V textoch, na poetike blízkej ruskej klasickej poetickej tradície, - ironicky zmysluplné spomienky, citácie. Poetické zbierky: "Príbeh" (1989), "Dovolenka" (1995). Autobiografický román "Trepanation of the Leb" (1995, literárna cena Small Booker, 1996), Nrzbr (2001).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow