Redakcia Choice

Fisher index-Corbet-WILLIAMS

Fisher index-Corbet-WILLIAMS
takzvané parametrov α R. Fischer, A. Corbett a C. Williams (1973). To je daný rovnicou:

, kde S - počet druhov, N - počet jedincov v biosféru L O g - Neper logaritmus, a - ukazovateľ druhovej rozmanitosti.

α parameter je základom pre stanovenie pomeru medzi počtom osôb a počtu druhov v biosféru (viď. zásady Biotsenotichesky Thienemanna) . Bolo zistené, že pri biocenózach veľká hodnota α znamená veľké množstvo vzácnych druhov (s nízkou hustotou) v porovnaní s často vyskytujúcimi sa druhmi s vysokou hustotou obyvateľstva; Naopak malá hodnota alfa znamená, že počet bežných druhov biosféru vzácnych dlhší, t. J. biocenóza vyznačujú nízkym stupňom druhovej rozmanitosti. Varianty α závisia od dvoch množstiev: počet druhov a ich ekvivalencia. Pozri tiež Rovnocennosť .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.

arrow