Redakcia Choice

Každý kováč svojho osudu

Každý kováč svojho osudu

Z latiny: Faber est suae quisque fortunae (faber est sous kviskve fortune).
Podľa rímskeho historika Sallusti (86-35 pr. E.), autor tohto výrazu, rímsky konzul Appius Claudius a básnik, ktorý robil svoju zbierku maxím vo verši (307 pred naším letopočtom. E.).
Povstanie: človek sám je zodpovedný za to, ako sa jeho život vytvorí, za jeho ťažkosti a úspechy, jeho osud.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow