Redakcia Choice

Zámok

NAME -th; St. 1. Pozemkový majetok prenajímateľa, zvyčajne so zámkom; nehnuteľnosť. Nákup a. Uložiť a. Generic a. Vlastný majetok. Predaj nehnuteľnosti. Vlastník pozemkov a. 2. Zastarané. Nehnuteľnosti, nehnuteľnosti. Pohyblivé a. Názov, -a; St. Znížiť. (1 číslica). Imenishko, -a; St. Unichizh. Malé a. * * * pozemok s farmou. V Rusku patrilo predovšetkým šľachte; existovali aj štátne, jednotkové, armádne (kozácke) panstva. * * * APLIKÁCIA, pozemok s poľnohospodárskym domom. V Rusku patrilo predovšetkým šľachte; existovali aj štátne, jednotkové, armádne (kozácke) panstva.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow