Redakcia Choice

SPOTREBA

vyhladenie
zmiznutie z časti alebo celej jedincov, populácií alebo druhov v dôsledku prenasledovania a nadmerné využívanie, ako aj úmyselné - priame alebo nepriame - vplyv na nich cez stanovište (jeho zničenie, znečistenie, zmeny)
Envi. . Cue encyklopedický slovník - Kišiňov: Home Edition moldavskú sovietskej encyklopédie II dedí 1989.

-


arrow