Redakcia Choice

Výkon

výkonné proizvodstvopo ruský zákon, záverečná fáza občianskeho procesu, v ktorom k presadeniu práva, čo bolo potvrdené súdnymi rozhodnutiami všeobecných súdov a rozhodcovských súdov, ako aj aktov iných orgánov pri výkone ich príslušných vriacej zákonné právomoci. Podmienky a konanie pre exekučné konanie sú stanovené federálnym zákonom z 21. júla 1997 "O vynucovacích konaniach". * * * Executive PROIZVODSTVOISPOLNITELNOE PRODUCTION, záverečná fáza občianskeho procesu, v ktorom sa na presadzovanie práv, ktoré boli potvrdené súdnych rozhodnutí. V poradí stanovenom pre výkon rozsudkov, rozhodnutí a rozhodnutí iných orgánov (napr. Rozhodcovské konanie) sa zvyčajne vykonávajú. V niektorých prípadoch sudcovia v administratívnom a exekučnom konaní, ktoré tvoria okresné (mestské) súdy, posudzujú otázky exekučného konania.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow