Redakcia Choice

V prípade náhodného úniku

v prípade náhodného úniku
(A ..) - nútená uvoľniť do životného prostredia znečisťujúce látky v množstve, ktoré ďaleko presahuje MPE. Pravidlo A. v. je dôsledkom zhoršenia vybavenia podnikov a narušenia technológie.

Environmentálny slovník, 2001

Núdzové vysunutie
nútené uvoľneniu do životného prostredia znečisťujúce látky v množstve, ktoré ďaleko presahuje MPE. Pravidlo A. v. je dôsledkom zhoršenia vybavenia podnikov a narušenia technológie.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow