Redakcia Choice

Sny, sny, kde je vaša sladkosť?

Sny, sny, kde sa vaše sladkosť?

Z románu vo veršoch "Eugen Onegin" (1823-1831), Alexander Puškin (1799-1837), Ch. 6, verš 44. V tomto prípade, opakujte štartovú čiaru jeho raných básní "The Awakening" (1816), ktorý napísal, keď mal skoro rovnako starý ako Lena.
Jokingly-ironicky: o nenaplnených nádejach a snoch, ktoré nemohli vydržať konflikt so skutočným životom.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow