Redakcia Choice

DOSE NON-INFRÁŇANÝ

dávka jedu, ktorej hodnota je nižšia ako prahová hodnota škodlivého účinku.
Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

.


arrow