Redakcia Choice

Odpojiť

ODPOJTE - Idem, vy ste vonku; komunikácie. 1. Zastavte pripojenie k sebe; oddeliť. Vodiče sú odpojené. Spojenia reťaze sú odpojené. Klapky umývadla sú pomaly odpojené. / Bude prerušené (o komunikácii cez telefón). Niečo sa v telefóne zhablo a odpojilo. / Prerušujte telefonické hovory navzájom a pomocou smb. Hovoril som s Moskvou a náhodou som odpojil. 2. Ukončenie spojenia, jednota; oddeliť. Rodina bola odpojená už dávno. Priatelia sa odpojili. Aby ste sa zjednotili, hovorím, že budete jesť; NCW. Separácia (pozri).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow