Redakcia Choice

Diplomatického kuriéra

diplomatický kurerofitsialnoe osoba zodpovedná za dodanie diplomatickou poštou. Vyňatí diplomatický. * Diplomatických KURERDIPLOMATICHESKY kuriér, úradník, poverený doručenie diplomatickou poštou ( cm. vačky). vyňatí diplomatický ( cm. diplomatické imunity).

Collegiate Dictionary. 2009.

arrow