Redakcia Choice

DiNovo Todor Georgiev

Dinov Todor Georgiev (nar. 1919), bulharský filmový režisér. Filmy: animovaný - "Prometheus" (1959), "Daisy" (1965); Game - "ikonostas" (1969), "Chain Reaction" (1972), "Powder Primer" (1977), atď. * * * DiNovo GeorgievDINOV Todor Todor Georgiev (. 1919 p), bulharský filmár .. Kreslené filmy: "Prometheus" (1959), "Daisy" (1965); filmy: "iconostasis" (1969), "Chain Reaction" (1972), "Powder Primer" (1977), atď.

Collegiate Dictionary .. 2009.

arrow