Redakcia Choice

Hustota riečnej siete

Hustota riečnej siete, pomer dĺžky riečnej siete k oblasti povodia. Zvyčajne sa vyjadruje v km / km 2 . Hustota riečnej siete závisí od množstva zrážok, geologickej štruktúry a topografie, ako aj od charakteru pôdy a vegetačného pokryvu. * * * VLHKOSŤ SIEŤOVEJ SIETE RÚROVEJ SIETI, pomer dĺžky riečnej siete k oblasti povodia. Zvyčajne sa vyjadruje v km / km 2 . Hustota riečnej siete závisí od množstva zrážok, geologickej štruktúry a topografie, ako aj od charakteru pôdy a vegetačného pokryvu.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow