Redakcia Choice

Vyhlásenie o bezpečnosti vodných diel

Vyhlásenie o bezpečnosti vodných diel

dokument, ktorý dokazuje bezpečnosti vodných diel a identifikuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti vodných diel s ohľadom na jej triede (ďalej len zákon "o bezpečnosti vodných diel".) EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

.

arrow