Redakcia Choice

Dashkesanský vklad

Dashkesanská ložiska železnej rudy v Azerbajdžane v povodí rieky. Koshkarchay (prítok Kura). Je známe od polovice devätnásteho storočia. Magnetitová ruda so zvýšeným obsahom kobaltu a zinku. Vyskúšané zásoby viac ako 60 miliónov ton, obsah železa 35%. Centrum je v meste Dashkesan. * * * DASHKESAN FIELD DEPOSITSHKESAN DEPOSIT Železná ruda, v Azerbajdžane, na basu. p. Koshkarchay (prítok Kura). Je známa so sírou. 19. storočie. Magnetitová ruda so zvýšeným obsahom kobaltu a zinku. Prehliadnuté rezervácie sv. 60 miliónov ton, obsah železa 35%. Centrum je v meste Dashkesan.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow