Redakcia Choice

Danilin Nikolai Mikhailovich

Danilin Nikolay Mikhailovich (1878-1945), zborový dirigent. Študent VS Orlov a AD Kastalsky. Od roku 1897 v Synodálnom speve. V rokoch 1919-23 bol sólistom Veľkého divadla v rokoch 1937-39 štátny spevácky zbor SSSR. Profesorka Moskovskej konzervatória (od roku 1930). * * * DANILÍN Nikolai Mikhailovich Danilin Nikolai Mikhailovich (1878-1945), ruský zborový dirigent. Od roku 1897 v Synodálnom speve. V rokoch 1919-23 bol sólistom veľkého divadla. Profesorka Moskovskej konzervatória (od roku 1930).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow