Redakcia Choice

Línie integrálne

krivočiare integralintegral funkcia je definovaná pozdĺž krivky v rovine alebo v priestore . môže to byť znížená do určitej integrálne, a za určitých ďalších podmienok - na dvojitý integrál (Green vzorec) alebo povrchu integrálne (Stokesův vzorec) * * * křivočarých INTEGRALKRIVOLINEYNY integrál, integrál funkcie je definovaná pozdĺž oboch. . Nd krivka na rovine alebo v priestore, môže byť znížená na konečný základné, a za určitých ďalších podmienok - na dvojitý základný (Green vzorce ( pozri Green vzorec).) Alebo povrch integrálne (Stokes vzorec ( zobraziť STOKES FORMULA))

Collegiate Dictionary, 2009

arrow