Redakcia Choice

FX opcie

-1) (anglicky voľba meny.) - Zmluva o právo na nákup alebo predaj v dohodnutom termíne a za výhodnú cena šarže meny; 2) (anglická možnosť výmeny) - právo zvoliť alternatívne možnosti pre menové podmienky zmluvy týkajúce sa formy, spôsobu a miesta platby.
arrow