Redakcia Choice

Ctenidium

ktenidiipervichnye spárované žiabre mäkkýšov, ktoré majú formu dvuperistyh výrastky v plášti dutiny. V lastúrnikov (okrem pervichnozhabernyh) ctenidium prevedie na 2 páry žiabrov dosky. * * * KTENIDIIKTENIDII primárnej spárované žiabre mäkkýšov, ktoré majú formu dvuperistyh výrastky v plášti dutiny. V lastúrnikov (okrem pervichnozhabernyh) ctenidium prevedie na 2 páry žiabrov dosky.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow