Redakcia Choice

Kryštálová optika

Crystal Optical Boundary oblasť optiky a kryštalografie; skúma charakteristické javy pozorované pri šírení svetla v kryštáloch (birefringencia, polarizácia svetla, rotácia roviny polarizácie atď.). * * * CRYSTALLOOPTICACRYSTALLOPLOOPTICS, okrajová oblasť optiky a kryštalografie; študuje typické javy pozorované, keď svetlo šíri v kryštáloch (dvojlom, polarizácie svetla, rotácie roviny polarizácie a t. d.).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow