Redakcia Choice

COSMOS

SPACE
(Gr. Kosmos), v gréckej filozofii termín bol používaný sa odkazovať na celom svete ako štruktúrovaný a usporiadane celku. V súčasnosti sa používa ako synonymum pre astronomickú definíciu vesmíru. Rozlíšte blízkosť priestoru, ktorý zahŕňa priestor "blízko Zeme", a vesmír - svet hviezd a galaxií.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.

arrow