Redakcia Choice

Korelačná analýza

korelačnú analýzu matematickej štatistiky, ktorá kombinuje praktické metódy skúmania korelácie medzi dvomi (alebo viacerými) náhodnými charakteristikami alebo faktormi. Pozri koreláciu v matematickej štatistike.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow