Redakcia Choice

Koprolitov

koprolitov
(z gréckeho kopros -. Výkaly, výkaly a lithos - kameň), minerály (fosílne) hnoj, ktorý sa skladá prevažne z fosforečnanu vápenatého. Často poskytujú cenné informácie o strave a životnom štýle vyhynutých zvierat.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

koprolitov
(z gréckeho kopros. - trus a Lithos - kameň) - nejaký silový výkaly dážďoviek, aktívnych účastníkov pôdy, rovnako ako iné bezstavovce.

Ekologický slovník. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow