Redakcia Choice

Kontaktné sieť

setkompleks kontaktné zariadenie na prenos elektrického prúdu z trakčnej meniarne na železničné koľajové vozidlá. * * * KONTAKT SETKONTAKTNAYA NETWORK, súbor zariadení na prenos elektrického prúdu z trakčnej meniarne pre železničné koľajové vozidlá.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow