Redakcia Choice

John Constable

Constable JohnConstable (konštatovateľ) (1776-1837), anglický maliar. Poeticky zachytáva krásu jednoduchých anglických vidieckych motívov, jeden z prvých, ktorý prináša pocit sviežosti, živú variabilitu svetla a ovzdušia. Prirodzenosť kompozície a farebné zmesi v Constable pracuje s odtieňmi bohatstva pohyblivý ľahkosťou steru (ďalej len "Hay Wain", 1821; "údolie Dedhemskaya", 1828). On zohral dôležitú úlohu pri rozvoji európskeho vonkajšieho maliarstva. * * * CONSTEBLE JohnCONSTABLE (Constable) (Constable) John (1776-1837), anglický maliar. Vykreslil obyčajnú národnú prírodu vo svojej sviežosti a variabilite a znovu vyvolal úzkosť svetla a ovzdušia. Prirodzenosť zloženia a farby sa v dielach Constable kombinuje s bohatými odtieňmi, pohyblivým, neobmedzeným náterom ("The Cart for Sow", 1821, The Dedham Valley, 1828). On zohral dôležitú úlohu pri vývoji európskej verejnosti ( pozri PLENER).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow