Redakcia Choice

Zložkou ekologickej

zložiek životného prostredia
biogeocoenose, základný materiál a energetické zložky biogeocoenose; rozlíšiť neživé (abiotické) komponenty (anorganické zlúčeniny, organické zlúčeniny, klímy) a živé (biotické) komponenty (výrobca, spotrebiteľov a rozkladajúce)

Environmentálne encyklopedický slovník - Kishinev .. Hlavné Redakčný Moldovan sovietski oh encyklopédia I. dedí 1989.

.. <- 1 -!>.

arrow