Redakcia Choice

Kompendium

COMPENDIUM -a; m. [šír. kompendium - skrátenie] Knizhn. Stlačená expozícia základov. veda, výskum, atď. * * * Kompendium (z latinského Kompendiu. - úspora, zníženie dávok) .., 1) zariadenie pozostávajúce z ochranu proti slnečnému žiareniu kapucne a držiaku. Umožňuje inštalovať pred objektívmi filtre, masky, kaše a ďalšie zariadenia. 2) kompresia, zhrnutie hlavných ustanovení každej vedy, atď. * KOMPENDIUMKOMPENDIUM (z latinského kompendia -... sporenia, znížením dávok)

1) zariadenie, pozostávajúce z ochranu proti slnečnému žiareniu kapucne a držiaku. Umožňuje inštalovať pred filter svetla objektívu, masky, kašu a ďalšie zariadenia.

2) kompresia, zhrnutie hlavných ustanovení každej vedy, a tak ďalej. P.

Collegiate Dictionary. 2009.

arrow