Redakcia Choice

FACTOR K1

KOEFICIENT K1
K-faktor 1 navrhnuté VS Ivlev (1938) trofický faktor je definovaný rovnicou:

,

kde Q 1 - energia novovytvorenej látky v tele (rastová energia); Q - energia konzumovaných potravín.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.

arrow