Redakcia Choice

Codru

Kodra (Codra), nadmorská výška v Moldavsku, medzi percentuálneho bodu. Reut a Prut. Výška až 430 m. Široko ležiace lesy (hlavne dub a hrab), ktoré nesú miestny názov kodru.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow