Redakcia Choice

Spojka MARKET

- konkurenčný trh, na ktorom ponuky a ponuky sú dočasne identické, ktorý je prepojený.

Ekonomika a právo: slovník-odkaz. - M .: Univerzita a škola. L. P. Kurakov, V. L. Kurakov, A. L. Kurakov. 2004.

arrow