Redakcia Choice

Coachman, neveďte koně!

kočovník, neveďte koňmi!

Názov a reťazec básní (1905), ruský básnik Nikolai Ritter, ktorý získal širokú popularitu po skladateľovi J. Feldman písal (1915), známy song:
Yamshik, neriaďte kone!
Už nemám hneď sa ponáhľať,
nemám nikoho, koho milujem,
kočovník, neveďte koně!

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow