Redakcia Choice

PRAVIDLÁ KLÍMY

PRAVIDLÁ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
predpisy, ktoré odrážajú geografickej vzory variácie v organizmov spojených s klimatickými prechodmi. Hlavné pravidlá sú klimatické pravidlá Bergman, Allen, Gloger a ďalšie. Skutočnosť, že zemepisné variabilita koreluje s klimatickými zmenami do značnej miery ukazuje, že rôzne druhy môžu podobne reagovať na účinky s rovnakým faktorom životného prostredia. Tieto rozdiely majú genetický základ, preto ekogeografické pravidlá dokazujú selektívnu úlohu prostredia. Rozmanitosť prevažne nezávislých zákonitostí svedčí o rozmanitosti selektívnych zložiek média. Postupné gradienty vlastnosti, v dôsledku pôsobenia klimatických pravidiel ukazuje, že zmeny zemepisnú fenotyp je dôsledkom interakcie viac genetických faktorov, z ktorých každý vytvára malý fenotypovou účinok.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.

arrow