Redakcia Choice

Cephalothorax

ROKOVANIE - a; Dobre. Časť tela niektorých článkonožcov, ktorá vznikla v dôsledku fúzie oblasti hlavy a hrudníka. * Teleso golovogrudotdel niektorých článkonožcov, vytvorené spojením hlavy a hrudnej časti. * * * GOLOVOGRUDGOLOVOGRUD niektoré článkonožce telo oddelenia, tvorené spojením hlavy a hrudnej časti.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow