Redakcia Choice

Kazuistika

CASUALISM -i; Dobre. [z lat. casus - prípad] 1. Jurid. Uplatňovanie všeobecných článkov zákona na rôzne právne prípady. 2. Kniha. Záver konkrétnych prípadov pod všeobecnou dogmou ako metóda stredovekého školstva a teológie. 3. Úkos, zručnosť pri preukazovaní pochybných alebo falošných pozícií; podvádzanie. Casuistic, -th, -e (3-miestne). K-té vysvetlenie. K-rytosť. * * * Casuistry je skúmanie jednotlivých prípadov vo vzťahu k všeobecným zásadám (zákon, morálka atď.). V teológii (najmä v katolicizme) - doktrína o stupni hriechu vo vzťahu k rôznym okolnostiam. V obrazovom zmysle - zručnosť, vynaliezavosť v dôkazoch (zvyčajne nepravdivá alebo pochybná). podvádzanie. * CASHUISTIC-CASUSISTICS, posudzovanie jednotlivých prípadov vo vzťahu k všeobecným zásadám (zákon, morálka atď.). V teológii (najmä v katolicizme ( pozri katolícka)) - doktrína o stupni hriechu vo vzťahu k rôznym okolnostiam. V obrazovom zmysle - zručnosť, vynaliezavosť v dôkazoch (zvyčajne nepravdivé alebo pochybné ustanovenia); podvádzanie.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow