Redakcia Choice

Kapsula

CAPSULE -y; Dobre. [z lat. kapsula - box] 1. Plášť (želatína alebo škrob) na dávkovanie niektorých liekov užívaných perorálne; oblátka. ricínový olej v kapsulách. Tento liek je dostupný v kapsulách. 2. Anat. Spojovací plášť obklopujúci rôzne orgány alebo ich časti. Renálne až 3. Hermeticky uzavretý kontajner. Katapultované kapsule. Capsular, th, th, th. K balenie. * kapsule (lat capsula -. Box), 1), malé množstvo látky, uzavretý v plášti želatíny, kazeínu, alebo syntetické živice, atď. K dispozícii sú makro- (veľkosť 0, 5-5 mm), Micro. (1 až 1000 mikrónov) a nanokapsuly (50 až 200 nm). Kapsule používané (trup sa často používa spolu s obsahom) v medicíne (liekové formy), produkujúce samokopírovacom papieri, chemikálií pre domácnosť a ďalšie. Viď. Tiež mikroenkapsulácia. 2) škrupina (plášť), ktorá izoluje akýkoľvek mechanizmus (napríklad hydroelektrickú jednotku kapsuly) od prostredia. 3) Jeden z názvov zostupného vozidla kozmickej lode alebo umelého satelitu. 4) Sedadlo katapultu uzavretého typu.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow