Redakcia Choice

Jamb

PRÍPADOV 1. SPONG , -a; m. 1. Držiak dverí alebo okenného rámu, ktorý má obvykle konce skosené šikmo. Horné dvere do Sklopte sa von z okna a podržte ho. 2. Šikmý pozemok, klin zeme. 2. SPONG , -a; m. 1. Okraj kobylov s jedným žrebcom. 2. Zhluk pohybujúcich sa rýb pri rozmnožovaní. K. ružový losos, sleď. Ryby sú prevýžené. 3. Kŕdeľ vtákov v rohu. K. žeriavy, husi. Prevýšenie. Junior, t. K. leader. K ryby. U jamky, v znamení. adv. Hovorový. Vo veľkom množstve, hmotnosť. Hostia navštívili. 3. SPONG , -a; m. Žargón. Cigareta alebo cigareta s omamnými látkami. Junior, t.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow