Redakcia Choice

Látka biokosnyh

LÁTKA bioinert
podľa Vernadskii (1965), látky vyrobené pomocou živých organizmoch a súčasne znehybnený procesy a ich logickú štruktúru skladajúci sa z živých a inertných látok (voda, pôda poveternostná kôra).

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.

arrow