Redakcia Choice

Biogénne prvky

biogénne prvky
(látka) 1) chemické prvky sú trvalo zahrnuté v organizmoch, a prevádzkové dôležité biologické funkcie (kyslík, uhlík, fosfor, dusík, atď).; 2) látky vznikajúce z rozpadu mŕtvych organizmov; 3) rozpustené vo vodných soliach, ktoré sú potrebné pre rastliny a autotrofné baktérie na udržanie života.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

Živiny chemické prvky, ktoré hrajú dôležitú úlohu v rámci živých organizmov, G, H, Ca, Mg, C, Na, Fe. Z týchto prvkov je kyslík 70% hmotnosti organizmu, uhlík 18 a vodík 10%. Kyslík v atmosfére je biogénny. P, Ca, K, S, C, N majú nižšiu migračnú schopnosť ako iné prvky vstupujúce do organizmov.

Ekologický slovník. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.

BIOGENICKÉ PRVKY
(biogény) sú chemické prvky, ktoré sú určite zahrnuté v zložení živých organizmov. St. Biofilie.

Ekologický slovník, 2001


.

arrow