Redakcia Choice

Baron von Grinvaldus, /, to statočný rytier, / Všetko v jednom Zhe polohe / Na kameni sedia

Baron von Grinvaldus, /, to statočný rytier, / Všetko v jednom Zhe polohe / sediaci na kameni

v básni "nemeckú baladou" (1854) Prutkov. Tam rozpráva príbeh rytiera, ktorý upadol do nemilosti u dámy svojho srdca Amalia, a teraz "sedí pred zámkom Amal prinahmuryas sedí a hovorí nič." Báseň je paródia balady Johanna Friedricha Schillera Knight Togenburg.
obrazne: pomalý, inertný, pasívne osoba, alebo o tom, kto dlho, sedí nehybne na rovnakom mieste v rovnakej polohe (šprýmovný liatinové ..).

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow