Redakcia Choice

Vostro účet

- účet vedený bankou v zahraničí v miestnej mene; Banka, ktorá vkladá finančné prostriedky na tento účet, sa na ne bude vzťahovať ako na účet "nostro".

Ekonomika a právo: slovník-odkaz. - M .: Univerzita a škola. L. P. Kurakov, V. L. Kura

arrow