Redakcia Choice

Potok

FACTORY - a; Dobre. Malá zátoka, časť rieky (alebo jazera) pri pobreží s pomalým tokom. Tiché h. Rieka z. * * * záliv v zátoke, zvyčajne pozdĺž dolných brehov riek, v ktorých je prúd buď neprítomný, alebo má opačný smer. * * * RASTLINKA, riečny záliv ( pozri BAY), zvyčajne na nízkych brehoch riek, kde prúd buď chýba, alebo má opačný smer.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow