Redakcia Choice

Ausra

<999. Vydané v rokoch 1883-1886 v Ragain a Tilsit (Nemecko). Zakladateľ a 1. redaktor - I. Basanavicius. Nezákonne distribuované v Litve. Hovoril o rozvoji národnej kultúry.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow