Redakcia Choice

"Astronomický časopis"

vedecký časopis "Astronomical Journal" Ruskej akadémie vied, od roku 1924 v Moskve. Zakladatelia (1998) - Katedra všeobecnej fyziky a astronómie a Ústav astronómie RAS. 6 emisií za rok.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow