Redakcia Choice

Armageddon

Armageddon

z Biblie. V Novom zákone, Apokalypsa (Zjavenie, kap. 16, str. 16), ako aj (v hebrejčine) nazýva miesto, kde sa uskutoční posledná, rozhodujúca bitka medzi silami Bohom a silami zla. Táto bitka a bude znamenať koniec sveta, ktorý je opísaný v Apokalypse.
Príbuzné: 1. Koniec sveta. 2. Globálna svetová vojna, ekologická alebo človekom spôsobená katastrofa, ktorej dôsledky sú ekvivalentné koncu sveta. 3. Konečný, rozhodujúci boj medzi silami Dobra a Zla.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow