Redakcia Choice

A hlasno sme mali rečník / nevyužívajú pero

a hlasno sme mali rečník / Nepoužívajte pero vyrobené

Posledný riadok básne "úbohý a elegantný" (1860), NA Nekrasov (1821-1877 )
a nahlas mali sme rečníka,
nepoužívajte pero vyrobené ...
Fools nebude znížená v Rusku
a dať veci inteligentný túžbu.

alegoricky: márnosť snahy o nápravu situácie v krajine, v spoločnosti len prostredníctvom moralizovania literárnych diel, publicistika, atď. (Veselý liatinové ..)

Collegiate Dictionary okrídlené slová a výrazy ... - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow