Redakcia Choice

A pod každým jej krovia / bol pripravený a stôl a dom

a pod každým jej krovia / Bol som pripravený a stôl a dom

Z bájky "Dragonfly a Ant" (1808) I. A. Krylov (1769-1844). Toto je jediná bájka, ktorú napísal Krylov, štyri-legged choreuse. V originále:
Čisto je pole mŕtve;
Nie je jasné dni Bole,
Ako v každom kuse nej
som bol pripravený a stôl, a dom.

Jokingly-ironicky: spoločenská osoba ľahko rieši svoje každodenné problémy na úkor mnohých priateľov.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow