Redakcia Choice

A nite, trojnásobný kábel nie je rýchlo zlomené

a nite, trojnásobný kábel nie je rýchlo zlomené

z Biblie. Starý zákon (Kniha Kazateľ, kapitola 4, článok 12 ..): "A keď budete prekonať jednu, dve postaviť proti nemu, a niť, trojnásobný kábel nie je pretrhne."
Príbuzné: o sile jednoty, o veľkých možnostiach spoločného úsilia.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow